Μια μικρή ομάδα κτηνοτρόφων τον Σεπτέμβριο του 2016 έκανε το πρώτο βήμα ώστε να διαπραγματευτεί και να πουλήσει το γάλα της με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας. Το εγχείρημα πέτυχε. Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία συνεταιρισμού.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προτεραιότητα έχει η δημιουργία Ο.Π. αρχικά στο γάλα και στην διάρκεια στο κρέας. Με ένα πολύ φιλόδοξο επιχειρηματικό πλάνο έχουμε στόχο την όσον το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των προϊόντων που παράγουμε ώστε να τους δώσουμε την θέση πού τους αρμόζει στην τοπική, στην εγχώρια και στην παγκόσμια αγορά.

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των κτηνοτρόφων, των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής είναι επίσης κάποιοι από τους στόχους πού έχουμε βάλει. Η οποιαδήποτε πληροφορία, συμβουλή και συνεργασία μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την συζητήσουμε.